Cung Cấp Nhân Sự Biểu Diễn

Chúng tôi cung cấp nhân sự biểu diễn được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

  • Ca sĩ bán chuyên.
  • Ca sĩ chuyên nghiệp.
  • Ca sĩ vừa chơi các loại nhạc cụ vừa hát.
  • Đơn ca có nhóm múa phụ họa (3-5 người)
  • MC bán chuyên, ngoại hình khá, dẫn các chương trình đơn giản.
  • MC chuyên nghiệp tại Đắk Nông, ngoại hình đẹp, dẫn các chương trình sự kiện lớn.
  • MC chính chuyên như : Chuyên khai trương doanh nghiệp, chuyên sự kiện quảng bá từng loại sản phẩm, chuyên về chương trình bất động sản…vv..

Liên hệ qua hotline 0855 120 891 để biết thêm thông tin chi tiết

Cung Cấp Nhận Sự Biểu Diễn

Cung Cấp Nhận Sự Biểu Diễn

Cung Cấp Nhận Sự Biểu Diễn

Cung Cấp Nhận Sự Biểu Diễn

Cung Cấp Nhận Sự Biểu Diễn